Հաշվետվություններ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2022, 1-ին կիսամյակ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2022, 1-ին եռամսյակ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2021, 4֊րդ եռամսյակ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2021, 3֊րդ եռամսյակ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2021, 1-ին կիսամյակ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2021, 1-ին եռամսյակ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2020, 4-րդ եռամսյակ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2020, 1-ին կիսամյակ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2020, 1-ին եռամսյակ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2019, 4-րդ եռամսյակ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2019, 3֊րդ եռամսյակ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2019, 1-ին կիսամյակ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2019, 1֊ին եռամսյակ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2018, 4֊րդ եռամսյակ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2018, 3֊րդ եռամսյակ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2018-1-ին կիսամյակ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2018, 1֊ին եռամսյակ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2017

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2017, 4֊րդ եռամսյակ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2017, 1֊ին կիսամյակ

Ծախսերի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն 2017, 1֊ին եռամսյակ