Փաստաթղթեր

Դպրոցի բյուջեի 2018թ. նախագծի քննարկման և կառավարման խորհրդի կողմից հավանության արժանացման վերաբերյալ նիստի արձանագրության պատճենը

Նախահաշվի նախագիծ, 2018, 1-ին կիսամյակ

Նախահաշիվ 2017-2կիսամյակ

Հաստիքացուցակ 2017-2կիսամյակ

Դպրոցի 2018 թվականի բյուջեի նախագծի նախնական տարբերակում համապատասխան քննարկումներից հետո փոփոխություններ չեն արվել: